ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ admin June 30, 2023

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρηματοδοτήθηκαν 25 αντιπλημμυρικά έργα

με πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 95 εκ. €

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν εντός των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας της Αττικής, στη βάση σχετικής μελέτης προτεραιοποίησης που εκπονήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή