ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ admin June 30, 2023

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ

Δόθηκε μη επιστρεπτέα χορήγηση κεφαλαίου κίνησης
σε 10.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Με πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 250 εκ. €

Στηρίχθηκαν στην πράξη οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, με στόχο τη στήριξη της λειτουργίας τους τη διατήρηση των θέσεων εργασίας όσων απασχολούνταν σε αυτές