ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ admin June 30, 2023

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Στην Περιφέρεια Αττικής, χάρη στους πόρους του ΕΣΠΑ, κανείς δεν είναι μόνος

με πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 164 εκ. €

ωφελούνται 255.000 πολίτες ενισχύονται 293 κοινωνικές δομές

Οι σημαντικότερες από τις δομές αυτές αφορούν Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Ψυχικής Υγείας & Εξαρτήσεων, Ξενώνες και Συμβουλευτικά Κέντρα για Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων Βίας, κ.λπ.