ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ admin June 30, 2023

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υλοποιούνται 7 μεγάλα έργα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής

Με πόρους του Ταμείου Συνοχής & του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
συνολικού προϋπολογισμού 550 εκ. €.

Ειδικότερα:

Στον Δήμο Μαρκοπούλου κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Μαρκόπουλου και στο Πόρτο Ράφτη, συνολικού μήκους 70 χλμ. περίπου, καθώς και αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για δυναμικότητα 40.000 ισοδύναμων κατοίκων


Στους Δήμους Κρωπίας και Παιανίας κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 150 χλμ. περίπου, καθώς και νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 96.000 ισοδύναμων κατοίκων


Στον Δήμο Παλλήνης κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης συνολικού μήκους 150 χλμ. περίπου.


Στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 450 χλμ. περίπου, καθώς και νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 135.000 ισοδύναμων κατοίκων


Στον Δήμο Μαραθώνα κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 200 χλμ. περίπου καθώς και νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 51.400 ισοδύναμων κατοίκων

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προβλέπεται η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των κατοικιών στο δίκτυο αποχέτευσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες.